ЕКСПЕРТНИ ИНЖЕНЕРИ

Ние внимателно подбираме нашия инженерен персонал, който управлява процесите на моделиране, проектиране и производство.

НАЙ-НОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ МАШИНИ

Благодарение на инвестициите, които направихме, нашият бенчпарк произвежда висококачествени продукти с постоянно обновяваща се технология.

ДОСТЪПНА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

Благодарение на управлението на поръчките се осъществява осъществимостта на всички процеси от въвеждането на суровината до формирането на продукта.

НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Ние подобряваме нашите бизнес процеси в резултат на обратната връзка на нашите клиенти, обучението на персонала и проучванията за научноизследователска и развойна дейност.

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е в развиващия се свят, освен и във всички видове инициативи в съответствие със законите, наредбите и моралните правила и традиции, насочени към развитие на производството, диверсификация, повишаване на стандартите и принос към икономиката с екологична осведоменост, която има най-голямата роля в развитието на нашата Турция, чиято стойност на марката нараства всеки ден.

Повече...

НОВИНИ ОТ НАС

Генералният мениджър на Алтан Мекатроник Мустафа Алтан беше гост на TV8INT City Pulse Program.