Нашата стратегия

Altan Mekatronik насочва дейността си, за да бъде първата компания, която идва на ум, когато се споменава "Машинна обработка" в Турция и във всички страни; има за цел да бъде сред водещите производители в Турция и да пренесе марката си в бъдещето, като създава и споделя най-високата добавена стойност със своите клиенти и служители.

Визия

Като Altan Mekatronik, нашата визия е да се стремим да бъдем лидер в Турция и във всички страни, които обслужваме с подход, ориентиран към клиента.

От създаването си Altan Mechatronics се основава на определени ценности, които се основават на елементи като единство и почтеност, разбиране, съвършенство, отговорност и креативност. Тези ценности ръководят всяко бизнес решение, взето в нашата компания.